Odporność ogniowa pianki poliuretanowej uzależniona jest od ilości izocyjanianu.  Z powodu tych różnic chemicznych, pianki poliuretanowe dzieli się na rodzaje PUR i PIR. W przypadku pianki PIR udział izocyjanianu (wiązania uretanowe i izocyjanurowe) jest znacznie większy niż w piankach PUR (w większości występują wiązaniauretanowe), a nadmiar wchodzi w bezpośrednie reakcje chemiczne z poliolami, jednocześnie pełniąc rolę specyficznego katalizatora. Najbardziej istotną cechą piany PIR jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co przejawia się podwyższoną odpornością temperaturową i obniżeniem stopnia palności. Graniczna wytrzymałość ogniowa dla pianki PUR to +200°C a dla pianki PIR około +300°C. Powyżej temperatury granicznej, następuje zwęglenie powłoki uniemożliwiające dostęp ognia do głębszych warstw. W internecie pojawiają się fałszywe opinie o wysokiej palności pianki poliuretanowej. Biorąc pod uwagę cechy wełny mineralnej a mianowicie odporności ogniowej spoiwa włókien wełny, możemy wyciągnąć wniosek, że te różnice nie są aż tak wielkie jak próbują nam wmawiać producenci wełny. Ponadto pianka poliuretanowa w przypadku wystąpienia pożaru, stanowi skuteczną barierę dla rozprzestrzeniającego się ognia. Zwęglona wierzchnia monolityczna (bez łączeń) powłoka utrudnia dostęp ognia do wnętrza termoizolacji i do elementów drewnianych. Pianka poliuretanowa to materiał nierozprzestrzeniający ognia o klasyfikacji ogniowej B2.

W wielu zastosowaniach budowlanych pianka poliuretanowa nie jest wystawione na bezpośrednie działanie ognia. Zazwyczaj są montowane w przegrodach budowlanych wraz z innymi produktami, w tym także z wyrobami określanymi jako niepalne. W takiej sytuacji istotnym czynnikiem wpływającym na dobór i zastosowanie wyrobu izolacyjnego PUR/PIR powinny być wyniki badań i klasyfikacje uzyskane dla tzw. „końcowego zastosowania” produktu, a nie w wyniku testów w czasie których ogień oddziaływał bezpośrednio na izolację PUR/PIR (tzw. „goły produkt”).

Wyroby izolacyjne PUR/PIR są stosowane w szerokim zakresie przede wszystkim ze względu na wyjątkowo korzystne parametry cieplne – najniższy czyli najlepszy współczynnik przewodzeniu ciepła lambda w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi pozwalający na zastosowanie najmniejszej grubości izolacji PUR/PIR w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła U. Ze względu na konsekwentne zwiększanie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budynków oraz rosnące ceny energii zastosowanie produktów PUR/PIR systematycznie rośnie. Należy pamiętać, że oferowane przez różnych dostawców wyroby izolacyjne PUR/PIR mogą się różnić między sobą w zakresie poszczególnych parametrów, w tym także klasyfikacji dot. zachowania ogniowego. Dlatego bardzo istotnym jest, aby produkt izolacyjny został właściwie dobrany i zastosowany w konkretnej aplikacji. Rekomendacje i porady dot. zarówno doboru jak i zastosowania konkretnego wyrobu izolacyjnego są udzielane przez producentów i ich autoryzowanych przedstawicieli.