Izolacje poliuretanowe, wykonywane metodą natrysku, zyskuje coraz większą popularność, nie bez przyczyny.
Największą, a zarazem niejedyną zaletą tej technologii jest długo trwała „żywotność” produktu i niezmienna wartość izolacji w czasie, na uwagę zasługuje bez spoinowe wykonanie izolacji, gwarantujące pełna szczelność. Dostępna kiedyś tylko dla „nielicznych”,głównie z powodu dość wysokiej ceny, stosowana w przemyśle i rolnictwie.Dziś w postępie technologi, i konkurencyjności na rynku,ceny izolacji poliuretanowych uległy diametralnej zmianie, jest to produkt konkurencyjny dla tradycyjnego dziś styropianu, wełny czy papy. Dzięki temu faktowi w jednej chwili pozbywamy się szeregu wad występujących w technologiach tradycyjnych. Bardzo dobre parametry cieplne poliuretanu zamknięto komórkowego o współczynniku przewodzenia ciepła (lambda) 0,022W/mK, umożliwiają zmniejszenie grubości izolatora o połowę przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła U(K) na tym samym poziomie. Niektórzy uważają, że poliuretan zastępuje cieńszą warstwę wełny zwracając uwagę tylko na sam współczynnik przewodzenia ciepła materiałów. Ponieważ izolatory te diametralnie się od siebie różnią strukturą wewnętrzną oraz sposobem aplikacji, należy uwzględniać w przypadku obliczeń parametrów cieplnych dokonywanych na wełnie mineralnej, współczynnik strat na połączeniach, który może sięgać 30% i więcej, zależnie od dokładności, spasowania kawałków i gęstości wełny oraz faktu obecności powietrza wentylującego ten materiał i kondensatu na włóknach, znacznie obniżających efektywność termoizolacyjną wełny.

Jedną z ważniejszych wad wspominanych wcześniej, występujących przy montażu izolacji z wełny są połączeni i szereg problemów takich jak przedmuchy, objawiające się znacznymi stratami ciepła, mostkami termicznymi zwiększającymi emisję ciepła na zewnątrz przegrody.

Pianka poliuretanowa o strukturze komórek otwartych posiada niezwykle wysoką szczelność, odzwierciedlającą się w jej doskonałych parametrach termicznych, tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek przedmuchach czy występowaniu prądów konwekcyjnych przez przegrodę. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o izolatorach włóknistych. Wadą rozwiązań opartych na wełnie jest sama struktura izolatora. Włóknista, podatna na przedmuchy wiatru, dostającego się przez wloty i wyloty systemu wentylacji dachu. Wysoki poziom prądów konwekcyjnych występujący w tego typu strukturze nie wpływa pozytywnie na parametry izolatora, dlatego określane przez producenta parametry współczynnika przewodzenia ciepła w praktyce z powodu wielu czynników są dalekie od rzeczywistości.

Poliuretan aplikowany natryskowo, skleja się z powierzchnią, dając pewność, że nigdy nie przydarzy się sytuacja, dość często występująca w przypadku materiałów włóknistych a chodzi tutaj o obwieszanie i osiadanie.  Sztywność – spoistość materiałów włóknistych a głównie chodzi tutaj o wełnę rolowaną jest „piętą achillesową” tej technologii. Niska sztywność tego materiału umieszczonego np. między krokwiami na poddaszu, przyczynia się do jego obwisania i osiadania. Zjawiska te, nasilają się wraz ze zwiększeniem ilości kondensatu na włóknach, który jak wiadomo jest obecny w okresie od początku jesieni, aż do końca wiosny. Fakt ten jest niezwykle istotny i zmusza do większej refleksji nad problemem, obwisanie izolacji prowadzi do odsuwania się krawędzi izolatora od krokwi i tworzenia szczelin powietrznych. Jak nie trudno się domyśleć, przerwy te są miejscem, gdzie dochodzi do przedmuchów powietrza mających ogromny wpływ na termikę przegrody.

Wszechstronność poliuretanu zamknięto komorowego jest bardzo wysoka sprawiając, że doskonale nadaje się do wykonania izolacji przeciwskropleniowych budynków przemysłowych i rolniczych każdego rodzaju, izolacji termicznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i rolniczym oraz hydro i termo izolacji dachów płaskich. Pianka poliuretanowa jest skuteczna niezależnie od kształtu i konstrukcji izolowanego obiektu. Jest odporna na środowisko chemiczne, kwasy i zasady, spaliny przemysłowe oraz węglowodory alifatyczne. Dzięki wysokiej twardości jest odporna na insekty i gryzonie, które niejednokrotnie w przypadku tradycyjnych materiałów izolacyjnych,powodują ogromne szkody i zniszczenia, niwecząc poniesione nakłady.

Hydrodynamicznym natryskiem w krótkim czasie, można uzyskać efektywną i skuteczną izolację wszelkich obiektów, bez względu na kształt i konstrukcję.

Niezwykła szybkość aplikacji pianki poliuretanowej, sięgająca do 800 mkw. dziennie, pozwala na wysoką wydajność prac izolacyjnych w porównaniu z innymi systemami, umożliwiając szybsze ich zakończenie i rozpoczęcie korzystania z obiektu.
Bardzo wysoka szczelność powłoki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie budynków w których wymagane jest zachowanie kontrolowanej atmosfery.
Masz pytania związane z technologią? Chętnie na nie odpowiemy, zadzwoń i dowiedz się więcej na temat tego użytecznego systemu izolowania.